Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 Sözleşmeli İcra Katipliği Nihai Sonuç Listesi
  19.09.2022

  T.C.
  BATMAN 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  DUYURU/İLAN/

  Sözleşmeli İcra Kâtibi Nihai Başarı Listesi İlanı

  ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
   
  1- Nüfus cüzdan fotokopisi (1 Adet) 
  2-Aileyi gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği (e devletten alınabilir) (1 adet) 
  2- En son Öğrenim durumlarını gösteren belgenin onaylı örneği. (E devletten alınabilir)
  (Noter onaylı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı veya barkodlu e devlet çıktısı veya aslı ile birlikte  bulunduğu yer Adliyenin Adalet Komisyon Başkanlığına asılları ile birlikte müracaat ederek bir adet fotokopisinin onaylattırılması veya bizzat aslı ile bir adet fotokopisinin birlikte getirilmesi) (Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge) 
  3- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (askerlik şubesinden veya e devletten alınabilir) (Terhis belgesi, tescil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge) Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine eklenmesi, (muaf olduklarına dair sağlık raporunu da ibraz edeceklerdir) (örnek: sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu veya haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülmüş/yürütülen adaylara ilişkin olarak iddianame, mahkeme kararı, tutanak vb. belgelerin HAGB kararları dahil olmak üzere gönderilecek evraklara ek yapılarak gönderilmesi.) 
  4- İki adet fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 3 ay içinde çekilmiş olması) 
  5- Bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi gördüğüne dair onaylı belge (Transkript veya sertifika) 1 Adet 
  6- Adlî Sicil ve arşiv kaydı 1 adet (e devletten barkotlu veya Adliyelerden alınabilir) 
    -(Ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad-soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv  kaydı) 
    -( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv kaydı)
  7- Adaylar içinde başka bir kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge (1 adet) 
  8- Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu için (Ek-1) (2 Adet) (Adres ve irtibat bilgileri kısmında kesinlikle telefon numaralarının da yazılması gerekir) Bilgisayarla doldurulup çıktı alındıktan sonra imzalayıp fotoğraf yapıştırılmalıdır.
  9- Mal Beyanı için (Ek-2) (1 adet) 
  10- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim için (Ek-3) (1 adet) 
  11- Eş Beyanı için (Ek-4)  (1 adet) 
  12- Sağlık Beyanı için (Ek-5)
  13- Sözleşme Beyanı için (Ek-6) (1 adet) 
  14- 2020 KPSS sonuç belgesi 

               İstenilen evraklarda imzalanması gereken kısımlar mutlaka imzalanmalı ve evraklar yukarıdaki sıraya göre şeffaf mavi dosya içerisinde teslim etmeleri gerekir.
              Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıda istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde en geç 04.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar bizzat getirmeleri, Batman dışında oturan adayların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla masrafı kendisinden alınması süretiyle APS posta yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler tamamen adayların sorumluluğundadır)
       Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca " kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz" hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır (Bu haklarından feragat etmiş saygılacaklardır).

                  Adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde ivedilikle feragat dilekçelerini yazarak bulundukları yer Adalet Komisyonu aracılığıyla göndermeleri veya bizzat komisyonumuza getirmeleri veya komisyonumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
             
                 BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. İLANEN DUYURULUR. 19.09.2022

  -Ek-1  Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu (excel Formatı)
  -Ek-2 Mal Beyanı için Tıklayınız
  -Ek-3 Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına dair Bildirim Tıklayınız
  -Ek-4 Eş Beyanı
  -Ek-5 Sağlık Beyanı
  -Ek-6 Sözleşme Beyanı
   

   

  TC KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu