2022 Yılı Adliye Zabıt Katibi, Mübaşir ve Hizmetli Ünvanları Nihai Başarı Sonuçları
  29.08.2022

  T.C.
  BATMAN 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  DUYURU/İLAN/

   

  Adliye Zabıt Katibi, Mübaşir ve Hizmetli Ünvanları Nihai Başarı Sonuçları

  TÜM UNVANLARDAKİ ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

   

  1- Nüfus cüzdan fotokopisi (1 Adet) (Tüm Adaylar için)

  2-Aileyi gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği (e devletten alınabilir) (1 adet) (Tüm Adaylar için)

  2- En son Öğrenim durumlarını gösteren belgenin onaylı örneği. (E devletten alınabilir)

  (Noter onaylı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı veya barkodlu e devlet çıktısı veya aslı ile birlikte  bulunduğu yer Adliyenin Adalet Komisyon Başkanlığına asılları ile birlikte müracaat ederek bir adet fotokopisinin onaylattırılması veya bizzat aslı ile bir adet fotokopisinin birlikte getirilmesi) (Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge) (Tüm Adaylar için)

  3- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (askerlik şubesinden veya e devletten alınabilir) (Terhis belgesi, tescil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge)

      Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine eklenmesi, (muaf olduklarına dair sağlık raporunu da ibraz edeceklerdir) (örnek: sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu veya haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülmüş/yürütülen adaylara ilişkin olarak iddianame, mahkeme kararı, tutanak vb. belgelerin HAGB kararları dahil olmak üzere gönderilecek evraklara ek yapılarak gönderilmesi.) (Tüm Erkek Adaylar için)

  4- İki adet fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 3 ay içinde çekilmiş olması) (Tüm Adaylar için)

  5- Bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi gördüğüne dair onaylı belge (Transkript veya sertifika) 1 Adet ( Zabıt Katibi için)
  6- Adlî Sicil ve arşiv kaydı 1 adet (e devletten barkotlu veya Adliyelerden alınabilir) (Tüm Adaylar için)
    -(Ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad-soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv  kaydı) 

    -( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv kaydı)

  7- Adaylar içinde başka bir kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge (1 adet) (Tüm Adaylar için)

  8- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim için (Ek-3) (1 adet) (Tüm Adaylar için)

  9- Mal Beyanı için (Ek-2) (1 adet) (Tüm Adaylar için)

  10- Eş Beyanı için (Ek-4)  (1 adet) (Tüm Adaylar için)

  11- Sözleşme Beyanı için (Ek-6) (1 adet) (Tüm adaylar için)

  12-Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu için (Ek-7) (2 Adet) (Adres ve irtibat bilgileri kısmında kesinlikle telefon numaralarının da yazılması gerekir)

  Bilgisayarla doldurulup çıktı alındıktan sonra imzalayıp fotoğraf yapıştırılmalıdır. (Tüm Adaylar için)

  13- 2020 KPSS sonuç belgesi (Tüm Adaylar için)

  14- Tercih Beyanı(Ek-1)

  15-Sağlık Beyanı(Ek-5)

             İstenilen evraklarda imzalanması gereken kısımlar mutlaka imzalanmalı ve evraklar yukarıdaki sıraya göre şeffaf mavi dosya içerisinde teslim etmeleri gerekir.

                  Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıda istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde en geç 12.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar bizzat getirmeleri, Batman dışında oturan adayların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla masrafı kendisinden alınması süretiyle APS posta yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler tamamen adayların sorumluluğundadır)

              Adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde ivedilikle feragat dilekçelerini yazarak bulundukları yer Adalet Komisyonuna veya bizzat komisyonumuza getirmeleri veya komisyonumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

          Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, birer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir."

          Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, gibi belgelerin birer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir

         Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca " kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz" hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

   

                  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.
   İLANEN DUYURULUR. 29.08.2022

   

  - Zabıt Katibi Nihai listesi için Tıklayınız

  - Mübaşir Nihai listesi için Tıklayınız

  - Hizmetli Nihai listesi için Tıklayınız

  -Ek-1 Tercih Formu için Tıklayınız

  -Ek-2 Mal Beyanı için Tıklayınız

  -Ek-3 2 Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına dair Bildirim Tıklayınız

  -Ek-4 Eş Beyanı

  -Ek-5 Sağlık Beyanı

  -Ek-6 Sözleşme Beyanı

  -Ek-7  Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu (excel Formatı)

   

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr