Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BATMAN CTE AŞÇI ALIMI NİHAİ LİSTESİ
  14.07.2021

  T.C.
  BATMAN 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  DUYURU/İLAN

   

  ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  (AŞÇI (CTE)

  Liste Aşağıda Yayınlanmıştır.

   

  1- Nüfus cüzdan fotokopisi (1 Adet)

   

  2-Vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 adet)


  2- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin onaylı örneği (Noter onaylı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı veya barkodlu e devlet çıktısı veya aslı ile birlikte  bulunduğu yer Adliyenin Adalet Komisyon Başkanlığına müracaat ederek bir adet fotokopisinin onaylattırılması) (Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge)


  3- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E devletten veya askerlik şubesinden alınabilir) (Terhis belgesi, tescil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge)

      Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine eklenmesi, (muaf olduklarına dair sağlık raporunu da ibraz edeceklerdir) (örnek: sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu veya haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülmüş/yürütülen adaylara ilişkin olarak iddianame, mahkeme kararı, tutanak vb. belgelerin HAGB kararları dahil olmak üzere gönderilecek evraklara ek yapılarak gönderilmesi.)


  4- Altı adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 3 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

   

  5- Batman Açık Ceza İnfaz Kurumuna alınacak Aşçı için; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporunda "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını bildirir sağlık kurulu raporu"  şeklindeki ibarenin açıkça yer alması gerekmektedir.

     (Not: Herhangi bir rahatsızlığı veya askerlikten muaf olan aday var ise bu rahatsızlığın atanmasına engel olup olmadığı da ayrıca raporda not düşürülmelidir. (Örneğin:Adayın göz ile ilgili astigmat rahatsızlığı var ise raporda bu durumun atanmasına engel olup olmadığı not düşürülmelidir.)


  6- Adlî Sicil ve arşiv kaydı 1 adet (e devletten barkotlu veya Adliyelerden alınabilir)

    -(Ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad-soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv  kaydı) 

    -( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv kaydı)

  7- Adaylar içinde kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge (1 adet)

  8- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim için tıklayınız. (1 adet)

  9- Mal Beyanı için tıklayınız. (1 adet)

  10- Eş Beyanı için tıklayınız.  (1 adet)

  11-Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu için tıklayınız (2 Adet)

  12- Sağlık Beyanı için tıklayınız (1 adet)

             İstenilen evraklarda imzalanması gereken kısımlar mutlaka imzalanmalı ve evraklar yukarıdaki sıraya göre şeffaf mavi dosya içerisinde teslim etmeleri gerekir.

                  Yukarıda istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde en geç 12.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar bizzat getirmeleri, il dışında oturan adayların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla masrafı kendisinden alınması süretiyle APS posta yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler tamamen adayların sorumluluğundadır)

              Adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde ivedilikle feragat dilekçelerini yazarak, komisyonumuz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

              Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca " kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz" hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

                  Covid19 salgını nedeniyle bina girişinde HES kodu uygulaması yapılacaktır, adaylar evrakları getirirken mutlaka HES kodunun bulunması ve maske mesafe kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir.

   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.
   İLANEN DUYURULUR. 14.07.2021        

   

  - Aşçı (CTE)Nihai listesi için Tıklayınız (Batman Açık Cezaevine alınacak)

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr