Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Koruma ve Güvenlik Görevlileri Sözlü (Mülakat) Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylara İlişkin Listeler
  15.06.2023

  T.C.
  BATMAN 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  İLAN

   

              Batman Merkez ve Mülhakat Adliyeleri için Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Koruma ve Güvenlik Görevlileri sözlü (mülakat) sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin listeler aşağıda ilan edilmiştir.

        Yayın tarihi sonrası sıralamayı etkileyecek veya değiştirecek durumun tespiti halinde yeniden Batman Adliyesine ait internet sitesinde yayınlanacaktır.

              İlan edilen listelerde adaylara ait belirtilen tarih ve saatte sözlü (mülakat) sınav  yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

              Sözlü sınavlar Batman Adliyesi 3. Kat Adalet Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır;

              Sözlü sınavına girecek olan Zabıt Katibi ve Koruma Güvenlik görevlilerin sözlü sınava geldiklerinde yanlarında getirmesi gereken evraklar;

  1. Kimlik fotokopisi (1 Adet arkalı önlü) (Tüm Adaylar için)
  2. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin onaylı örneği; (Diploma)-(Noter onaylı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı veya barkodlu e devlet çıktısı veya aslı ile birlikte  bir adet fotokopisinin getirilmesi) (Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge) (Başvuruda verilen diploma ve yeni bir öğrenim bitirenlerin yeni öğrenim durumlarını gösterir diploma) (Tüm Adaylar için) (1 Adet),
  3. Bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi gördüğüne dair onaylı belge (Transkript veya sertifika) 1 Adet ( Zabıt Katipleri için)
  4. Başka kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge (1 adet) (Tüm Adaylar için), (Başka kurumda çalışmıyorsa getirmelerine gerek yoktur.)
  5. KPSS sonuç belgesi (1 adet) (Tüm adaylar için)

   

             İstenilen evraklarda yukarıda belirtilen sıraya göre sözlü (Mülakat) sınav günü teslim etmeleri gerekir, E devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir,

  Adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde

  ivedilikle feragat dilekçelerini yazarak, komisyonumuza getirmeleri veya bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu aracılığıyla Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

   

               Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

   

              İlanen duyurulur. 15/06/2023

   

             

  - Sözlü (Mülakata) Sınava Girecek Zabıt Katibi listesi için Tıklayınız

   

  - Sözlü (Mülakata) Sınava Girecek Koruma ve Güvenlik Görevlisi listesi için Tıklayınız

   

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr