Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları
  16.05.2022

  T.C.
  BATMAN 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  İLAN

   

              Batman Merkez ve Mülhakat Adliyeleri için Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği  sözlü (mülakat) sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin listeler aşağıda ilan edilmiştir.

              Yayın tarihi sonrası sıralamayı etkileyecek veya değiştirecek durumun tespiti halinde yeniden Batman Adliyesine ait internet sitesinde yayınlanacaktır.

              İlan edilen listelerde adaylara ait belirtilen tarih ve saatte mülakat (sözlü sınav) yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

              Sözlü sınavlar Batman Adliyesi 3.Kat Komisyon Başkanlığında yapılacaktır;

              Sözlü sınavına girecek olan adayların sözlü sınava geldiklerinde yanlarında getirmesi gereken evraklar;

  1. Kimlik fotokopisi (1 Adet arkalı önlü) (Tüm Adaylar için)
  2. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin onaylı örneği; (Diploma)-(Noter onaylı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı veya barkodlu e devlet çıktısı veya aslı ile birlikte  bir adet fotokopisinin getirilmesi) (Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge) (Başvuruda verilen diploma ve yeni bir öğrenim bitirenlerin yeni öğrenim durumlarını gösterir diploma) (Tüm Adaylar için) (1 Adet),
  3. Bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi gördüğüne dair onaylı belge (Transkript veya sertifika) 1 Adet ( Zabıt Katibi ve İcra Katipleri için)
  4. Başka kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge (1 adet) (Tüm Adaylar için), (Başka kurumda çalışmıyorsa getirmelerine gerek yoktur.)
  5. KPSS sonuç belgesi (1 adet) (Tüm adaylar için)

             

              İstenilen evraklarda yukarıdaki sıraya göre sözlü (Mülakat) sınav günü teslim etmeleri gerekir, E devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir,

  Adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde ivedilikle feragat dilekçelerini yazarak, komisyonumuza getirmeleri veya bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu aracılığıyla Başkanlığımıza göndermeleri rica olunur.

                          Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

              İlanen duyurulur. 16.05.2022

   

             

  -Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınav Sonuçları için Tıklayınız

   

   

  -Sözleşmeli İcra Katibi Uygulama Sınav Sonuçları için Tıklayınız

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr