Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sürekli İşçi Alımı Nihai Sonuçları
  15.07.2021

  T.C.
  BATMAN 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  DUYURU/İLAN

   

                  4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilen sürekli İşçilerin Nihai Listesi aşağıda yayınlanmıştır.

  ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  (SÜREKLİ İŞÇİLER)

  1- Nüfus cüzdan fotokopisi (1 Adet)

   

  2-Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E devletten veya nüfus müdürlüklerinden alınabilir) (1 adet)

   

  2- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin onaylı örneği (Noter onaylı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı veya barkodlu e devlet çıktısı veya aslı ile birlikte  bir adet fotokopisinin onaylattırılması) (Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge)

   

  3- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E devletten veya askerlik şubesinden alınabilir) (Terhis belgesi, tescil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge)

      Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin rapor, bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine eklenmesi, (muaf olduklarına dair sağlık raporunu da ibraz edeceklerdir) (örnek: sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu veya haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülmüş/yürütülen adaylara ilişkin olarak iddianame, mahkeme kararı, tutanak vb. belgelerin HAGB kararları dahil olmak üzere gönderilecek evraklara ek yapılarak gönderilmesi.)

   

  4- Biyometrik fotoğraf (4 adet) (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 3 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

   

  5- Adlî Sicil ve arşiv kaydı 1 adet (e devletten barkotlu veya Adliyelerden alınabilir)

    -(Ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad-soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv  kaydı) 

    -( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil ve arşiv kaydı)

   

  6- Adaylar içinde başka kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge (1 adet)

   

  7- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim için tıklayınız. (1 adet)

  8- Mal Beyanı için tıklayınız. (1 adet)

  9- Eş Beyanı için tıklayınız.  (1 adet)

  10-Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu için tıklayınız (Fotoğraf yapıştırılmış şekilde)(1 Adet)

  11-Sağlık Beyanı için tıklayınız.  (1 adet)

  12- Tercih Formu için tıklayınız.  (1 adet)

                Yukarıda İstenilen evraklarda imzalanması gereken kısımlar mutlaka imzalanmalı ve evraklar yukarıdaki sıraya göre şeffaf mavi dosya içerisinde eksiksiz bir şekilde en geç 30.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar, il dışında oturan adayların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla masrafı kendisinden alınması süretiyle APS posta yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler tamamen adayların sorumluluğundadır) teslim etmeleri gerekir.

                  Adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde ivedilikle feragat dilekçelerini yazarak, komisyonumuz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

              Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca " kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz" hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

                  Covid19 salgını nedeniyle bina girişinde HES kodu uygulaması yapılacaktır, adaylar evrakları getirirken mutlaka HES kodunun bulunması ve maske mesafe kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir.

   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.
   İLANEN DUYURULUR. 15.07.2021        

   

  Lütfen Doğum Tarihi Alanını gg.aa.yyyy Formatında Giriniz! (Örnek: 01.01.1999)

   

   

  T.C
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu